Oferta

1) Diagnoza (ocena rozwoju mowy, artykulacji, budowy i funkcjonowania narządów mowy, psychofizycznych umiejętności warunkujących nabywanie języka, badanie rozumienia poleceń i przeczytanego tekstu  oraz sprawdzenie lateralizacji),

2) Terapia zaburzeń w komunikacji językowej występujących u:

Dzieci z niezakończonym rozwojem mowy 

Dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
Dzieci z alalią
Dzieci z dyslalią
Dzieci zagrożonych dysleksją i dyslektycznych
Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Dzieci z Zespołem Aspergera
Dzieci z porażeniem mózgowym
Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
Dzieci z Zespołem Downa
Dzieci dwujęzycznych
Dzieci z wadami słuchu
Dzieci z zaburzonym słuchem fonemowym
Dzieci jąkających się
Dzieci  i dorosłych z afazją

3) Terapia wad wymowy
(seplenienia, rerania, kappacyzmu, gammacyzmu, lambdacyzmu, mowy bezdźwięcznej)

4) Wczesna interwencja logopedyczna

5) Wczesna nauka czytania metodą profesor Jagody Cieszyńskiej

6) Ćwiczenia ogólnorozwojowe wspomagające rozwój funkcji psychofizycznych, ponadto wpływające pozytywnie na rozwój słuchu fizycznego i fonematycznego, analizy i syntezy wzrokowej oraz pamięci i koncentracji.