O mnie

Jestem dyplomowanym neurologopedą. Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku filologia polska z logopedią oraz studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia. Logopedii uczyłam się pod kierunkiem wybitnej specjalistki profesor Jagody Cieszyńskiej oraz jej zespołu. Już w czasie studiów prowadziłam terapię indywidualną z dziećmi z różnymi zaburzeniami oraz pracowałam z grupami dzieci w przedszkolu w ramach wolontariatu. Prowadziłam również zajęcia w szkole dla dzieci niedosłyszących, w przedszkolach, prywatnym gabinecie logopedycznym oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej gdzie również przeprowadzałam diagnozę logopedyczną.  

Zdobytą wiedzę sukcesywnie poszerzam uczestnicząc w różnych kursach i konferencjach naukowych. Praca z dziećmi od zawsze byłą moim wielkim marzeniem, dzięki mojej  pasji jaką stała się logopedia mogłam je zrealizować. Każde dziecko jest dla mnie ważne i podchodzę do niego indywidualnie. Największą satysfakcję sprawiają mi nie tylko nawet najmniejsze postępy dziecka, ale jego radość z wykonywanych zadań i pokonywania trudności. Jestem osobą otwartą  i bardzo pogodną co przekłada się na bardzo dobre nawiązanie kontaktu z dzieckiem i przebieg terapii w atmosferze zabawy.