Metody Pracy

Metoda wczesnej nauki czytania polega na wprowadzaniu poszczególnych głosek w sylabach, a nie w izolacji – nie uczy się głoskowania (nie podaje się dziecku nazw liter). Sylaby są powtarzane, rozpoznawane i odczytywane w opozycjach, według porządku: od sylab otwartych do zamkniętych, od zbudowanych z prymarnych spółgłosek do sekundarnych, od najbardziej skontrastowanych do jak najmniej zróżnicowanych. Pracuję według zasady: 1. powtarzanie, 2. rozumienie (rozpoznawanie), 3. nazywanie (odczytywanie) co znacznie ułatwia dziecku opanowanie materiału. Dzięki tej metodzie dziecko nie tylko uczy się prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek (w sylabach) ale także wcześniej niż jego rówieśnicy nabywa sztukę czytania.

Oprócz wczesnej nauki czytania w trakcie zajęć dziecko ćwiczy pamięć sekwencyjną i symultaniczną, analizę i syntezę wzrokową i słuchową, sekwencje, kategoryzacje, umiejętność koncentracji na zadaniu, ćwiczenia usprawniające narządy mowy, oddechowe oraz ćwiczenia usprawniające zdolności manualne.

Zajęcia trwają 60 minut i utrzymane są w atmosferze zabawy. W trakcie zajęć mogą być obecni rodzice dziecka ponieważ to właśnie ścisła współpraca terapeuty z rodzicami daje najlepsze efekty. Dziecko otrzymuje materiały do ćwiczeń w domu a rodzice szczegółową instrukcję jak powtarzać z dzieckiem materiał opracowany na danych zajęciach.