Kiedy do logopedy?

Na konsultacje logopedyczną należy udać się gdy zaobserwuje się u dziecka:

Dziewięciomiesięcznego
 
  brak gestu wskazywania palcem
Rocznego
 
  brak mowy (prostych wyrazów, wyrażeń dźwiękonaśladowczych)
 
Osiemnastomiesięcznego
 
  brak pierwszych słów, nazywających elementy otoczenia (osoby, przedmioty itp.)
 
Dwuletniego
 
  brak wypowiedzi dwuczłonowych
np. Mama am

Dwu i pół letniego
 
  brak prostych zdań
 
Trzyletniego
 
  brak w mowie którejkolwiek z samogłosek: a, o, u, e, i, y. Nie rozumie pytań i poleceń skierowanych do niego
 
Czteroletniego

  brak neologizmów, nie umiejętność opowiedzenia historyjki obrazkowej, brak głosek s,z,c,dz 
 
Pięcioletniego
 
  brak głosek szumiących sz, ż, cz, dż, trudność w podzieleniu wyrazów na sylaby i trudności w zapamiętywaniu
 
Sześcioletniego 
 
  dziecko nieprawidłowo realizuje niektóre głoski (brak danej głoski, zamienianie jej na inną, zniekształcanie realizacji - np. przez wsuwanie języka między zęby), czyta bardzo wolno głównie głoskuje i nie składa wyrazu w całość, nie rozumie przeczytanych treści


W terapii logopedycznej bardzo ważna jest wczesna interwencja. Jeżeli tylko zaobserwują Państwo niepokojące objawy należy niezwłocznie zgłosić się na diagnozę ponieważ im wcześniej podejmie się prace z dzieckiem tym większe szanse na powodzenie terapii.